• Sun. Apr 14th, 2024

Kumpulan Kata Sifat dalam Bahasa Mandarin

Byayroz.com

Aug 21, 2022

Dà   大                     : besar

xiăo  小              : kecil

Duō  多            : banyak

shăo 少     : sedikit, kurang

Hăo  好     : Baik, bagus,boleh      
             
huài    壞      : jelek, buruk, jahat

Gāo    高                  : tinggi      
                                
dī        底                  : rendah

Cháng   長            : Panjang     
                             
duăn      短              : pendek

Zhòng   中       : Berat    
                                  
qīng     輕            : ringan

Yuăn       遠                  : Jauh     
                                   
jìn         近            : dekat

Kuài       快            : Cepat    
                                 
màn       慢         : lambat,lamban

Zăo       早               : Pagi                                         
chí         遲              : lambat, telat

Hòu       厚               : Tebal      
                                
bò          薄           : tipis

Shēn       深                 : Dalam                                       
qiăn         淺       : dangkal

Xīn           新               : Baru                                         
jiù             舊         : lama,kuno,usang

Nèn           嫩              : muda 「untuk sayur juga bisa」                           

Niánqīng       年輕         : muda,belia                                  
lăo              老         : tua,lama,kuno

Nán             難            : susah,sukar                               
róngyì           容易       : mudah,gampang

Qiáng     強          : kuat                                           
ruò        弱             : lemah

Yìng       硬            : keras                                       
ruăn        軟             : empuk

Guì             貴             : mahal                                        
piányì           便宜        : murah

Kuān           寬           : lebar,luas                                   
xiá             窄      : sempit

Qióng/pínqióng  窮 /貧窮: miskin     
                                    
yŏuqián    有錢          : kaya

Mĕilì/piàoliang 美麗/漂亮   : cantik,bgs,indh      
                       
chŏu/nánkàn   醜/難看  : jelek,buruk rupa

Kōng           空            : kosong,hampa                           
măn            滿              : penuh,sesak

Xì                細            : halus                                         
cū            粗             : kasar

Féi/pàng       肥/胖         : gemuk,gendut                             
shòu             瘦       : kurus                     

Rè            熱               : panas                                        
lĕng       冷             : dingin

Wēnnuān         溫暖     : hangat                                          
liáng               涼    : sejuk,adem

Dàn                 淡        : tawar,encer tawar                     
nóng              濃   : kental,pekat,medok

Xiāng             香         : wangi,harum                               
chòu               臭  : (bau)busuk

Tián              甜          : manis                                         
suān               酸   : asam

Kŭ                  苦         : pahit                                          
là                   辣   : pedas

Xián               鹹         : asin                                            
sè                      : sepet,kelat

Liàng             亮         : terang                                        
àn/hēi àn       暗/暗黑  : gelap

Hēi/hēisè        黑/黑色      : hitam                                            
bái/báisè      白/白色   : putih

Huáng/huángsè   黃/黃色: kuning                                            
hóng/hóngsè 紅/紅色 : merah

Lu/lusè     綠/綠色      : hijau                                           
lánsè           藍色     : biru

zōngsè    棕色     : wrna cokelat                               
zisè        紫色       : ungu

Năiyóusè        奶油色       : krem                                           
fĕnhóngsè     粉紅色 : merah jambu

Gānjìng           乾淨       : bersih                                         
ānzāng          暗髒 : kotor

Qínláu               勤勞     : rajin                                           
lăn/lănduò    懶惰 : malas

Rènaò          熱鬧          : ramai                                        
píngjìng         平靜  : tenang,diam

gāoxìng            高興      : gembira,riang                            
bēishāng        悲傷 : sedih,duka,gundah

Xìngfú              幸福      : bahagia                                     
xīnkŭ         辛苦      : susah,menderita,sengsara

Cōngmíng       聰明      : pintar,cerdas                             
bèn/shă        笨/傻   : bodoh,tolol,dungu

Jiao’ao/aoman 驕傲/傲慢  : sombong,arogan                           
qianxu           謙虛   : rendah hati

Qīngchu           清楚     :  jelas,terang,nyata                       
móhu           模糊    : kabur,remang,suram

Máng            忙         : sibuk,terburu-buru                     
kòngxián      空閒  : senggang, sempat,nganggur

ānquăn         安全        : aman                                           
wēixiăn          危險 : berbahaya

Jiànkāng          健康      :  sehat                                         

Wánpí,tiaopi   頑皮,調皮     : nakal,bengal                                
Yǒuhǎo      友好     : ramah tamah

Yuán             圓○         : bundar                                        
píng         平          : rata,datar

Hăokàn           好看      : bagus,menarik                               
hăotīng        好聽      : merdu, enak didengar

Yīngjùn   /Shuàiqì    英俊/帥氣          : tampan,ganteng         
                
xīnxiān    新鮮    : segar                                                 
kĕ’ài            可愛       : manis,elok

Zhòngyào      重要      : penting                                              
ăi                 矮       : (tubuh) pendek,kate

Jiŭ                久         : lama,dalam waktu lama                    
fāngbiàn      方便     : mudah leluasa

Shūfu     舒服         : enak,nyaman,meyenangkan                   

Mĕimăn   美滿       :bahagia, senang dan memuaskan

Related Post