• Tue. Apr 16th, 2024

Memberi salam dalam Bahasa Arab

Byayroz.com

Feb 13, 2021
بسم الله الرحمن الرحيم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أ : صَبَاحُ الْخَيْرِ
shabāhul khayr
Selamat pagi!
ب : صَبَاحُ السُّرُوْرِ وَالسَّعَادَةِ
shabāhus surūr wassa’ādah
Selamat pagi juga!
صَبَّحَكَ اللّٰهُ بالسُّرُوْرِ
shabbahakaLlāh bissurūr
Selamat pagi juga!
أ : كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟
kayfa ashbahta?
Bagaimana kabar Engkau pagi ini?
ب : الْحَمْدُ لِلّٰهِ أَصْبَحْتُ عَلَى خَيْرٍ وَعَافِيَةٍ
Alhamdulillāh, ashbahtu ‘alā khayr wa ‘āfiyah.
Alhamdulillah, saya sehat wal-‘afiat.
أ : نَهَارُكَ سَعِيْدٌ
nahāruk sa’īd
Selamat siang!
ب : سَعِيْدٌ مُبَارَكٌ
sa’īd mubārak
Selamat siang juga!
أ : مَسَاءُ الْخَيْرِ
masāul khayr
Selamat sore!
ب : مَسَاءُ السُّرُوْرِ
masāus surūr
Selamat sore juga!
أ : كَيْفَ أَمْسَيْتَ؟ 
kayfa amsayt?
Bagaimana kabar Engkau sore ini?
ب : الْحَمْدُ لِلّٰهِ، أَمْسَيْتُ عَلَى خَيْرٍ وَعَافِيَةٍ
AlhamduliLlāh, amsayt  ‘alā khayr wa ‘āfiyah.
Alhamdulillah, saya sehat wal-‘afiat.
أ : لَيْلَتُكَ سَعِيْدَةٌ
laylatuk sa’īdah
Selamat malam!
ب : سَعِيْدَةٌ مُبَارَكَةٌ
sa’īdah mubārakah
Selamat malam juga!
Belajar Bahasa Arab

Related Post